Verhuur voorwaarden

 

  • Verzekering

De apparatuur is verzekerd binnen Nederland voor het risico van diefstal (alleen indien er sporen zijn van braak), brand en waterschade. Bij diefstal dient de huurder binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en verhuurder en direct een kopie van aangifte te verzenden. Bij verduistering en vermissing alsmede voor diefstal welke niet door braak voorafgegaan zijn of schade welke wordt veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik is de huurder aansprakelijk. De huurder is verantwoordelijk voor de apparatuur vanaf het moment van levering tot het moment van ophalen door Dag & Dauw.

 

  • Aansprakelijkheid

De huurder is verplicht om voor de goederen te zorgen alsof deze hem eigen zijn, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken en deze bij het einde van de periode aan Dag & Dauw terug te geven.

Dag & Dauw is nooit aansprakelijk voor mogelijke storingen voortvloeiend uit kabelbreuk. Bij gebruik van de apparatuur in de open lucht dient de huurder de apparatuur te overdekken en af te schermen tegen neerslag of andere weersinvloeden die de werking kunnen benadelen.

 

  • Annulering

Als u de bevestigde huur wilt annuleren worden er de volgende kosten berekend:

10-20 dagen voor de huurperiode, dan wordt 10% van de huurprijs aan u gefactureerd.
5-10 dagen voor de huurperiode, dan wordt 40% van de huurprijs aan u gefactureerd.
1-5 dagen voor de huurperiode, dan wordt 75% van de huurprijs aan u gefactureerd.

 

  • Levering

Levering gaat altijd in overleg. Wel behouden wij het recht om de gehuurde apparatuur op een voor ons geschikte dag af te leveren. Natuurlijk altijd voor uw huurperiode.

 

  • Installatie op locatie

Installatie is alleen mogelijk op de begane grond of op een etage die per lift is te bereiken. Wachttijd op locatie wordt doorbelast en berekend op basis van nacalculatie volgens ons uurtarief.

 

  • Procedure bij storingen

Eventuele storingen aan de apparatuur dienen direct gemeld te worden. Klachten achteraf worden niet in behandeling genomen. Indien storingen het gevolg zijn van kabelbreuk zullen voorrij- en servicekosten in rekening worden gebracht.

 

  • Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Comments are closed.